Pozdravni govor

Poštovane kolegice i kolege, 

9. kongres invazivne i intervencijske kardiologije s međunarodnim sudjelovanjem - CROINTERVENT 2021., održat će se od 11.-14. ožujka, 2021. godine  u Zagrebu. Istovremeno će biti upriličen i 8. sastanak Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.

Od zadnjeg kongresa protekle su tri godine, tijekom kojih je došlo do pojave novih te modifikacije i usavršavanja već prisutnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u intervencijskoj kardiologiji. Sve to je omogućeno napretkom u korištenim instrumentima i materijalima te kontinuiranim usavršavanjem vještina intervenciskih kardiologa. Velik dio kongresa bit će posvećen farmakoterapiji koja je postala vitalan dio intervencijske kardiologije, a svoju vrijednost je dokazala na polju primarne ili sekundarne prevencije kardiovaskularnih bolesti, te u poboljšanju primarnog ishoda i smanjenju učestalosti komplikacija kardiovaskularnih intervencija.

Po svom konceptu, CROINTERVENT 2021. nije namijenjen samo kardiolozima i specijalizantima kardiologije. U fokusu su nam također liječnici drugih specijalnosti te svi oni koji su profesionalno vezeni uz ovaj važan segment moderne kardiologije.
Cilj kongresa je oslikati trenutno stanje i mogućnosti suvremene intervencijske kardiologije, prepoznati još uvijek nedovoljno istražena područja, usaglasiti stavove o prijepornim temama, te raspraviti poteškoće s kojima se svakodnevno susrećemo u kliničkom radu.

U program kongresa bit će uvrštena pozvana predavanja eminentnih domaćih i stranih stručnjaka, oralne i moderirane poster prezentacije.
Pored razmjene teorijskog znanja, važan dio kongresa posvetit ćemo praktičnim aspektima intervencijske kardiologije. To će se ostvariti putem direktnog prijenosa zahvata iz intervencijskih laboratorija, te putem prikaza slučajeva već učinjenih procedura uz raspravu i komentare.

Stoga mi je osobita čast i zadovoljstvo pozvati Vas da svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem pridonesete uspjehu našeg kongresa.

Doc. dr. sc. Eduard Margetić
Predsjednik Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju
Hrvatskoga kardiološkog društva