Program događanja

Program

Veličina programa: 5.78 MB. Posljednji put je ažuriran: 08.07.2021., u 15:13 sati.

PROGRAM DOGAĐANJA | PREUZIMANJE

Program će biti postavljen uskoro.

 

Teme

Akutni koronarni sindrom
Antikoagulantna i antitrombocitna terapija u PCI
Kompleksne koronarne intervencije
CTO
DES/DEB
Hitna stanja u intervencijskom laboratoriju
Funkcionalna ispitivanja koronarnog protoka
Intrakoronarne metode oslikavanja
Periferne arterijske bolesti
Komplikacije PCI
Primarna i sekundarna prevencija kardiovaskularih bolesti
Mreža primarne PCI
Intervencije u strukturnim bolestima srca