Prijava sažetaka

Prijava sažetaka je zatvorena.

Za sva dodatna pitanja i informacije, kontaktirajte znanstvenu komisiju na sljedeći Email: marina.stefanac@spektar-holidays.hr

VAŽNO Molimo koristite latinična slova. Ukoliko niste, upute za prijavu sažetaka pogledajte ovdje: upute za slanje sažetaka. Sažeci zaprimljeni izvan navedenih uputa neće se smatrati valjanim.

 

Sažetak i svi njegovi elementi trebaju biti napisani na engleskom jeziku (institucije, naslov, tekst sažetka, ključne riječi, navodi,...).

U slučaju bilo kakvih poteškoća i nemogućnosti online prijave sažetaka, kontaktirajte nas na Email: marina.stefanac@spektar-holidays.hr

-

VRSTA PREZENTACIJE

Oralna prezentacija Poster prezentacija

TEMA PREZENTACIJE

KONTAKT AUTOR

Upišite autora za kontakt i korespondenciju. Imajte na umu da treba biti dodan na listu autora sažetaka u nastavku prijave.

LISTA INSTITUCIJA

Upišite institucije autora prema sljedećem primjeru: Naziv institucije, Adresa, Poštanski broj Grad, Država (npr. KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, Hrvatska)

AUTORI SAŽETAKA

U slučaju više od 20 autora...

Upišite autore po redoslijedu važnosti kojim će biti prikazani. Odaberite i pridodjelite svakom autoru ranije upisanu instituciju. Ne zaboravite odabrati autora izlagača.

AUTOR 1

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 2

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 3

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 4

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 5

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 6

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 7

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 8

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 9

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 10

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 11

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 12

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 13

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 14

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 15

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 16

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 17

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 18

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 19

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač
AUTOR 20

Odabrane institucije:

 

Ovo je autor izlagač

SAŽETAK

LITERATURNI NAVODI (maksimalno 3 literaturna navoda do 255 znakova) pogledajte instrukcije za pisanje literaturnih navoda

Ukoliko sažetak sadrži neke specijalne znakove, oni možda neće biti prikazani pravilno. Molimo Vas, pregledajte sažetak u obliku koji se zaprima (Word dokument) te ako je potrebno zamijenite krivo prikazane znakove drugim, istoznačnim. Ako se greška nastavlja, kontaktirajte nas na sljedeću email adresu: marina.stefanac@spektar-holidays.hr

Slažem se da se ovi podaci pošalju organizatoru događaja. Više o zaštiti osobnih podataka i njihovoj uporabi pogledajte ovdje.

Potvrđujem da sažetak u ovom obliku do sada nije objavljen te da ću ORCID identifikatore svih autora sažetka poslati na e-adresu: kardio@kardio.hr