Dobro došli!

Datum održavanja: 07.-10.07.2021
Mjesto održavanja: Hotel The Westin, Zagreb
Rana kotizacija: do 25.06.2021.
Rok za prijavu sažetaka: 12.03.2020.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ    

CROINTERVENT 2021

IX KONGRES INVAZIVNE I INTERVENCIJSKE KARDIOLOGIJE

07.-10.07.2021
Hotel The Westin, Zagreb

 

ORGANIZATOR

Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva