Dobro došli!

Datum održavanja: 11.-14.03.2021.
Mjesto održavanja: Hotel The Westin, Zagreb
Rana kotizacija: do 21.02.2021.
Rok za prijavu sažetaka: 12.03.2020.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ    

CROINTERVENT 2021

IX NACIONALNI KONGRES INVAZIVNE I INTERVENCIJSKE KARDIOLOGIJE
s međunarodnim sudjelovanjem
i
VIII SASTANAK RADNE SKUPINE ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU HRVATSKIH KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA

11.-14.03.2021.
Hotel The Westin, Zagreb

 

ORGANIZATOR

Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva